V. Kerület

1963-ban születtem Kanadában, Ontario államban, Hamilton városában, és azóta is itt élek.  A szüleim 1959-ben hagyták el a hazájukat, ill. a délvidéki Muzslját. Amikor megérkeztek, érezték, hogy egy közösséghez kell tartozniuk. A hamiltoni Szt. István Magyar Templom lett az új közösségünk, ahol nővérem Gyöngyi el is kezdett cserkészkedni. Még ma is jól emlékszem arra, amikor szüleim minden pénteken elvittek bennünket a templomhoz, megálltunk a templomterem ajtaja előtt és a nővérem bement a cserkészetre. Én pedig kint maradtam és bánatomban sírtam, mert én még nem mehettem be, mivel még túl kicsi voltam a cserkészetre járni. De aztán hamar elérkezett az idő, 5 éves lettem és elkezdhettem cserkészkedni és őszintén elmondhatom, hogy az azóta eltelt 50 év alatt becsülettel és szorgalmasan szolgáltam a magyar cserkészetet. Őrsvezető, segédtiszt, tiszt és kcs. rajvezető voltam 7 évig, aztán 17 évig parancsnokhelyettes voltam, majd 5 évig vezettem az 59. sz. Erzsébet királyné hamiltoni leánycsapatot mint parancsnok. Ezeken felül vezettem már akadályversenypályát, és sok éven keresztül a hamiltoni cserkész tánccsoportot is. Tanácstag vagyok az egyházközségnél, és 8 évig a pénzügyi bizottság tagja is voltam, mivel több, mint 18 éve bank ügyvezető vagyok Kanada egyik legnagyobb bankjánál. Egyetlen kislányom Izabella, cserkész nyakkendővel született, és már ő is segédtiszt. Ez életem egyik legnagyobb büszkesége. Szüleimmel, nővéremmel és családommal a múltban mindig támogattuk és támogatjuk most is a KMCSSZ fő célját: azt, hogy a cserkészeten keresztül neveljünk „emberebb embert, és magyarabb magyart”.