14sz Görgey Artúr Cserkészcsapat, Cleveland, OH, USA
20sz Árpád Vezér Cserkészcsapat, Toronto, ON, CAN
1sz Vezetőképző Cserkészcsapat, Newfoundland, NJ, USA

Nevem Nádas János, “Jáncs” és nagyon várom a 2020. Jubi tábort!  Hálás vagyok, hogy most 2020-ra Pigniczky Eszti, a táborparancsnok, felkért a Fiú 1 parancsnokságára, hiszen ez nem csak szolgálat, hanem életre szóló élmény is lesz.

A cserkészet mindig is egy fontos része volt az életemnek.  Cserkészcsaládból származom. Nagyapáim: Nádas Gyula és Ormay József már Magyarországon is cserkészkedtek, és édesapám, Nádas Jancsi is cserkész. Édesanyám, Nádas Kuni, hosszú éveken át STVK kiképzője volt, aztán szövetségi beosztásokban és mint a 34-es csapat parancsnoka szolgált. A nagybátyáim, unokatervéreim és öcséim is mind cserkészek. Ebben a cserkész légkörben nőttem fel. És a mai kis családom, feleségem Tausz Kati gyerek kora óta cserkészkedik Torontóban. Reméljük, hogy a fiunk, Álmos is nemsokára cserkészkedni fog!

A cserkészet egy nagy család, sok cserkészvezető küldi el a gyermekeit és unokáit a táborba. Ezért úgy fogunk bánni a Fiú 1-ben a cserkészekkel, mintha a saját családunk tagjai lennének. 

Képzett ŐV, kis ŐV, Segédtiszt és Cserkész Tiszt vagyok. Hét éve szolgálom a cserkészszövetségünket mint VK tábori kiképző és már 20 éve, mint akadályverseny vezető. A cserkészélményeimen keresztül irtó sokat tanultam az évek során úgy is, mint tag, és mint vezető is.  A legfontosabbnak tartom a cserkész gyakorlati képzést, ami felelőségre tanítja és talpraesetté és leleményessé teszi az embert, ezek mind olyan készségek, amik a munkámban és a magán életemben is sokat segítettek nekem.

A cserkészgyakorlati tudás a cserkészetnek az egyik oszlopa, és minden nap ezt fogjuk hangsúlyozni Fiú 1-en.

A Jubi tábor számomra mindig egy óriási élmény. Több mint 5 Jubi táborban vettem már részt mint tag, törzstag és altábor parancsnokhelyettes.  Legutóbb, 2010.-ben Fiú 1 parancsnok voltam egy fantasztikus Cleveland és ausztráliai gárdával, ahol 100 cserkészt vezetünk. És a múlt Jubin 2015.-ben kerettörténetvezető voltam a programtörzsnél, ahol megelevenítettük Rákóczi korát.

Azt remélem, hogy Fiú 1. tábor minden egyes résztvevője olyan élménnyel fog gazdagodni, ami hosszú éveken át mosolyt csal majd az arcukra, és egy életre szóló cserkészszeretet ültet a szívükbe.

Hajrá Jubi 2020! Hajrá Fiú 1! Hajrá Ung tábor!