13-15 évesek

LÁNY: Jankura Krisztina, altpk

Jankura Krisztina, cst.

1987. december 7.-én születtem Oakvilleben, Ontario tartományban, ami nagyon közel van a Hamilton-i cserkész csapatokhoz. Én már második generációs magyar cserkész vagyok, a nagyszüleim 56-osok és ők is cserkészek voltak.

Én már kisbabaként elkezdtem cserkészkedni, mivel hogy a szüleim és a nagyszüleim is csapatparancsnokok voltak az 59.-es és 27.-es sz. cserkész csapatokban. 2001-ben mentem Leány őv-re, 2004-ben segédtiszti táborba és 2012-ben mentem tisztire.

Amióta cserkészvezetőként szolgálok, számos különféle feladatot elvállaltam; voltam központi Regös tábor pk., segédtisztként mentem az ő.v. körútra, törzstag voltam a 2005, 2010, és 2012 (Ausztrália) Jubi táborokon, 2015-ben Jubi lány 13-14 altábor parancsnok voltam és igyekezem minden évben a központi akadályversenyen is segíteni.

A cserkészet segített felismerni azt, hogy az élethivatásom a tanári pálya, és ezért elköltöztem New York városba, hogy megszerezzem a Mester diplomát. Amikor NY-ba költöztem, rögtön megtaláltam az új cserkész családomat; a 7-es és 46-os sz. cserkész csapatoknál. Elvállaltam a csapatparancsnokságát mind a két NY-i csapatnak 2013-ban, és négy évig büszkén vezettem a fantasztikus, lelkes és vidám cserkészeket a nagyvárosban. A parancsnoki szolgálatom végeztével most is igyekszem segíteni a csapatoknak ahol csak tudok, de különösen a kiscserkészeknél és a kamaszoknál.

Mint Jubi altábor parancsnok erősen azon leszek majd, hogy mindenki élvezze a tábort! A Jubi egy különleges esemény, amire a világ minden részéről érkeznek magyar cserkészek és amin majd remélhetőleg számos új barátság fog magyar cserkész és magyar cserkész között szövődni! Már 2000 óta csak Leány 2 altáborokban vettem részt mint tag, vezető és táborparancsnok.

Izgatottan várom a Jubitábort, és remélem, hogy ti is! Készüljetek egy vagány táborra, ahol cserkészgyakorlatokban és klassz élményekben bőven lesz részetek! Szeretettel várunk minden cserkész 2 korú cserkészleányt!

Hajrá Zemplén!

FIÚ: Bata Ervin, altpk

Bata Ervin cst.

1982-ben születtem Zentán, a Vajdaságban. A szüleimmel 1993-ban költöztünk Kanadába, Kelowna városába. 1997-ben kezdtem cserkészkedni a Calgary-i 74. sz. Kapisztrán Szent János fiú cserkészcsapatban, miután átköltöztünk Calgaryba. Csatlakozásomat követően egy évig voltam cserkész őrsi tag, és a második évben már őrsvezető jelölt lettem.

1999-ben végeztem el az ÖV tanfolyamot és a VK tábort a Sík Sándor Cserkészparkban, ahol a második helyet értem el. 2000-ben az Ördögraj őrs vezetőjeként vettem részt a Jubileumi tábor CS-II altáborában. 2001-ben őrsvezetői körútra mentem, ami a mai napig is cserkészéletem egyik legmeghatározóbb élménye maradt.

2003-ban Németországban, Nürnbergben végeztem el a ST-i tábort es ugyanott ismertem meg feleségemet, Bata Annát Sydneyből (Ausztrália). Ebben a VK-táborban egyedül én vettem reszt Kanadából. 2007-ben Kaliforniában, a nyugati-parti Nagytáborban rajparancsnok voltam, majd ugyanabban az évben végeztem el a tiszti tábort Fillmoreban.

2008-ban egy évig Ausztráliában (Sydney) éltem, és ezalatt az idő alatt kiscserkész rajparancsnokként szolgáltam a 30. és a 66. sz. sydneyi cserkészcsapatoknál. Nagy élmény volt számomra az ausztráliai magyar cserkészekkel táborozni és ez által még jobban megismerni őket. Életre szóló barátságokat kötöttem ott, és ráadásul még keresztapa is lettem. Abban az évben részt vettem a nagyon sikeres első cserkészvásáron, ami a cserkesz piknik része volt. Szerveztem gyerekprogramokat a pikniken a gyerekek szórakoztatására, valamint kinti játékokat és egy kis állatkertet is. Nagyon élveztem a X. Jamboreet is Warburtonben (Victoria állam), aminek IV. Béla királyunk kora volt a témája. Itt a fiú törzsbe voltam beosztva.

Az 2009-2014 időszakban feleségemmel, Bata Annával csapatparancsnokok voltunk Calgaryban a 73.sz. Kapisztrán Szent János illetve a 74.sz. Patrona Hungarie csapatoknál.

2012-ben a nyugatiparti Nagytáborban (Kananaski, Alberta, Kanada) vezettem a fiú altábort.

A 2015-os Jubileumi Táborban a Fiú III. altáborban rajparancsnokként dolgoztam, mint a Hevesi Nagy Tibor raj vezetője. 2017-ben lettem felkérve arra, hogy a nyugatiparti Nagytábort (Budger Flat, Kalifornia) segítsek levezetni, mint parancsnokhelyettes.

2016-ban neveztek ki az V. kerület nyugatkanadai körzetének parancsnokává, ami életem és cserkesz pályafutásom egyik legnagyobb megtiszteltetése volt.

A Calgary csapatokban több alkalommal nyári es téli táborokat, VK hétvégéket, kirándulásokat, ünnepélyeket, valamint tábortűzi esteket rendeztem és vezettem le. A sydneyi csapatokban kiscserkész rajvezető voltam 2008-ban és részt vettem a Jamboreen Sydneyben a programtörzs tagjaként.

A cserkészet az egy életstílus, és habár az embernek talán már nem jut arra ideje, hogy hetenként eljárjon a cserkész összejövetelekre, de ettől még nem lép ki a cserkész életből. Igazából csak akkor kezdődik a hétköznapi cserkészélet és a cserkész eszme megélése a mindennapokban. Nagyon sokat köszönhetek a cserkészetnek, a családomtól kezdve egészen a munkahabitusomig, és persze legfőképpen a hitvallást, ami szerint az életben az a cél, hogy az ember emberebb ember és magyarabb magyar legyen!