16-18 évesek.

LÁNYOK: Bányai Gorondi Réka, altpk

Bányainé Gorondi Réka, cst.

Réka Észak Amerikában, New Brunswickban, a New Jersey 41-es számú Lorántffy Zsuzsanna cserkészcsapat kiscserkészeként csatlakozott a külföldi magyar cserkészethez. Életre szóló barátokat szerzett itt, akikkel együtt álmodoztak a jövőről nagycserkész korukban.

  • 1999-ben Németországban végezte el a Nagycserkész Örsvezetőképző tábort.
  • 2000-ben ment élete első Jubitáborába, a Leány 3 altáborban jelöltként.
  • 2001-ben Fillmore-ban végezte el a Kiscserkész Örsvezető képző tábort, ahol felfedezte magában a kedvet és tehetséget a kiscserkész programok fejlesztéséhez.
  • 2002-ben a Zrínyi táborba ment számos jó barátjával együtt fejleszteni az irodalmi és általános cserkész tudását.
  • 2003-ban a Nagy Segédtiszt képző táborban az állandó zuhogó eső próbára tette túlélési képeségét és türelmét.
  • 2004-ben Dobó táborban teljesített kiképző cserkész munkát, és itt tapasztalta meg először azt, hogy milyen komoly feladat programot vezetni nagy közösségnek.
  • 2005-ös Jubin a Leány 2 altáborban vett részt törzstagként. Réka azt tapasztalta, hogy egy óriási altáborban is lehet meghitt tábori szellemet kialakítani.
  • 2006-tól 2008-ig a Minta táborban volt törzstag; itt nagyon élvezte a gyerekek vidám hozzáállását az aktív és izgalmas programokhoz.
  • 2009-ben el végezte a Tiszt képző tábort egy csodálatos barátokkal együtt. Abban a táborban számos más országból érkezett fiatal vezetővel nyílt alkalma ötleteket cserélni.
  • 2010-es Jubin a Leány 1 altáborban szolgált altábori parancsnokhelyettesként. Ez volt eddig az egyik legkedvesebb tábora, ahol a jelöltektől megtanulta azt, hogy a fő célt sosem szabad engedni elkallódni a lényegtelen részletekben.

Az elmúlt 10 évben Réka befejezte az állatorvosi egyetemet, férjhez ment, házat épített a férjével és három gyermeke született. De mindez idő alatt folytatta a cserkészet szolgálatát a New Jersey-i cserkész csapatoknál mint program szervező, tanácsadó és helyettes vezető.

Jelenleg, az Aprókfalva mindennapos Montessori magyar óvodában dolgozik, mint dajka és titkár, a gyermekei (6 éves Zala, 4 éves Farkas, és 2 éves Rege) is ide járnak játszani/tanulni. Az óvó néni (Gorondi Enikő) jó tanácsaiból és példájából Réka folyamatosan tanul a gyerekek fejlődésről és nevelésről. Az óvodán kívül is lelkesen foglalkozik népzenével, mint az Életfa Együttes énekese és mint amatőr népdal tanár.

Réka nagy örömmel vállalta el a 2020-as Jubi tábor altáborának a parancsnokságát. A fő célja a táborban az lesz, hogy a jelölteknek kreatív, izgalmas, érdekes és játékos programokat nyújtson, amiken keresztül megismerhetik egymást és tartós barátságot köthetnek egymással.

Tábori napi parancs: Mások kedvét csak a saját jó hangulatoddal tudod felvidítani… avagy nyerő lottó számokkal!

 

FIÚK: Lőrincz Ede, altpk

Lőrinc Ede, cst.

Kanadában, Hamilton városban születtem, – s ezért (is) – hálát adok, hogy egy erős, magyarságtudattal átitatott, pezsgő közösségben avattak fel cserkésznek.

5 éves korom óta minden pénteken “haza” jártam a Szt. István templomba, ahol magam is boldogan hozzájárultam az örömteli zsivalyhoz.

Ahogy múltak az évek, mint kiscserkész, cserkész, őrsvezető, segédtiszt és mint tiszt is, a cserkészet beleszövődött a mindennapjaimba és a lelkembe egyaránt: az életformámmá vált. Itt alakultak ki életre szóló barátságaim és itt éltem át fiatalságom legszebb élményeit.

Néhány éve sajnos az élet elzakított Hamiltontól és a magyar cserkészettől. A munkám sokfelé vitt és az anyanyelvemet is keveset tudtam használni. De az elvek és az értékek, amiket a cserkészet belém vésett, ösztönszerűen mindig megmutatták nekem a helyes utat.  A visszatérésem után hamarosan nagy megtiszteltetés ért: fel lettem kérve a csapatparancsnoki és a regös csoport vezetési szolgálatra is.

Nagy örömömre évekig hozzá tudtam járulni kiképzőként a központi munkához is, úgy az Ő.V.- mint a Segédtiszt VK táborokban; 2000.-ben a Jubileumi táborban a Fiú III. Altábornak voltam a parancsnoka; 2015.-ben pedig a Jubileumi Tábornak voltam parancsnok helyettese. 2019.-ben a Dobó Tábor levezetésének a kihívását vállaltam el boldogan.

Most pedig ismét hálás vagyok, mert a 2020.-as Jubiluemi Nagytáborban megint a Fiú III. altábornak lehetek a parancsnoka.

Óriási öröm és megtiszteltetés számomra a lehetőség, hogy együtt dolgozhatok majd a szintén a magyar cserkészet fejlesztését szolgáló más cserkészvezetőkkel, akiknek azonos a céljuk az enyémmel: örömteli, felejthetetlen élménnyekkel feltölteni a Fiú III. altábor srácainak a lelkét, és egy kicsit mélyebbre vésni lelkükbe a cserkészetet, mint életmódot.

Isten minket úgy segéljen!