Menetelés a Nagyrétre, ahol az egész kuruc hadsereg összejön és együtt menetel. Az osztrák generálisok megérkeznek. Utolsó fenyegetések történnek.
Agyúk robbannak. Megkezdődik a nagy harc. A rét egyik oldalán felsorakoznak a labancok, a sárospataki réten pedig a kurucok. Rákóczi kikiáltja az altábori csatakiáltást hogy “Cum Deo pro Patria et Libertate!” “Istennel a hazáért és szabadságért!“