1982-ben születtem Zentán, a Vajdaságban. A szüleimmel 1993-ban költöztünk Kanadába, Kelowna városába. 1997-ben kezdtem cserkészkedni a Calgary-i 74. sz. Kapisztrán Szent János fiú cserkészcsapatban, miután átköltöztünk Calgaryba. Csatlakozásomat követően egy évig voltam cserkész őrsi tag, és a második évben már őrsvezető jelölt lettem.

1999-ben végeztem el az ÖV tanfolyamot és a VK tábort a Sík Sándor Cserkészparkban, ahol a második helyet értem el. 2000-ben az Ördögraj őrs vezetőjeként vettem részt a Jubileumi tábor CS-II altáborában. 2001-ben őrsvezetői körútra mentem, ami a mai napig is cserkészéletem egyik legmeghatározóbb élménye maradt.

2003-ban Németországban, Nürnbergben végeztem el a ST-i tábort es ugyanott ismertem meg feleségemet, Bata Annát Sydneyből (Ausztrália). Ebben a VK-táborban egyedül én vettem reszt Kanadából. 2007-ben Kaliforniában, a nyugati-parti Nagytáborban rajparancsnok voltam, majd ugyanabban az évben végeztem el a tiszti tábort Fillmoreban.

2008-ban egy évig Ausztráliában (Sydney) éltem, és ezalatt az idő alatt kiscserkész rajparancsnokként szolgáltam a 30. és a 66. sz. sydneyi cserkészcsapatoknál. Nagy élmény volt számomra az ausztráliai magyar cserkészekkel táborozni és ez által még jobban megismerni őket. Életre szóló barátságokat kötöttem ott, és ráadásul még keresztapa is lettem. Abban az évben részt vettem a nagyon sikeres első cserkészvásáron, ami a cserkesz piknik része volt. Szerveztem gyerekprogramokat a pikniken a gyerekek szórakoztatására, valamint kinti játékokat és egy kis állatkertet is. Nagyon élveztem a X. Jamboreet is Warburtonben (Victoria állam), aminek IV. Béla királyunk kora volt a témája. Itt a fiú törzsbe voltam beosztva.

Az 2009-2014 időszakban feleségemmel, Bata Annával csapatparancsnokok voltunk Calgaryban a 73.sz. Kapisztrán Szent János illetve a 74.sz. Patrona Hungarie csapatoknál.

2012-ben a nyugatiparti Nagytáborban (Kananaski, Alberta, Kanada) vezettem a fiú altábort.

A 2015-os Jubileumi Táborban a Fiú III. altáborban rajparancsnokként dolgoztam, mint a Hevesi Nagy Tibor raj vezetője. 2017-ben lettem felkérve arra, hogy a nyugatiparti Nagytábort (Budger Flat, Kalifornia) segítsek levezetni, mint parancsnokhelyettes.

2016-ban neveztek ki az V. kerület nyugatkanadai körzetének parancsnokává, ami életem és cserkesz pályafutásom egyik legnagyobb megtiszteltetése volt.

A Calgary csapatokban több alkalommal nyári es téli táborokat, VK hétvégéket, kirándulásokat, ünnepélyeket, valamint tábortűzi esteket rendeztem és vezettem le. A sydneyi csapatokban kiscserkész rajvezető voltam 2008-ban és részt vettem a Jamboreen Sydneyben a programtörzs tagjaként.

A cserkészet az egy életstílus, és habár az embernek talán már nem jut arra ideje, hogy hetenként eljárjon a cserkész összejövetelekre, de ettől még nem lép ki a cserkész életből. Igazából csak akkor kezdődik a hétköznapi cserkészélet és a cserkész eszme megélése a mindennapokban. Nagyon sokat köszönhetek a cserkészetnek, a családomtól kezdve egészen a munkahabitusomig, és persze legfőképpen a hitvallást, ami szerint az életben az a cél, hogy az ember emberebb ember és magyarabb magyar legyen!