H o n t

BATA ERVIN cst.     (Bata.Ervin@jubi.kmcssz.org)

 

 

Hont vármegye meghívó levele

Tisztelt telepesek!

Most a dicsőséges Hont és Pázmány német származású fivérek és magyar lovagok nevében fordulunk hozzátok evvel a felhívással. Hont és Pázmány fivérek a mi fenséges István királyunk oldalán harcoltak Koppány ellen olyan bátran, hogy őfelsége lovaggá ütötte őket és a pogány lázadás leverése után egy hatalmas területtel jutalmazta meg őket az újonnan alakult Magyar Királyság észak-nyugati részén. Most lelkes, becsületes és szorgalmas telepeseket keresünk, hogy letelepedjenek az újonnan elnevezett Hont vármegyében. Ezzel a szándékkal írunk nektek, hogy gyertek és erősbítsétek megyénk hírét és dicsőségét!

Felséges István királyunk győzedelmes államalapítása során több vármegyét is létrehozott, és ezért be kell bizonyítanunk, hogy igenis mi vagyunk a legügyesebbek közöttük, és kimagaslunk a sok másik vármegye közül, amivel kiérdemeljük királyunk jó véleményét és Istenünk áldását magunkra és késő utódainkra. Ezért hát jöjjetek vármegyénkbe olyan szívbéli elszántsággal és becsvággyal, hogy majd késő utódaink büszkén énekelhessenek nagyhírű tetteinkről még ezer év múlva is!

Várunk.

Honti nemesség