Jubi logisztikai parancsnok

III. Kerület, kerületi parancsnok

Torontóban, Kanadában, születtem és a 42. sz. Boldog (a mai Szent) Kinga lcscs-nál kiscserkészként léptem be. Az évek folyamán mindegyik vezetői beosztásban – az őrsvezetőtől a csapatparancsokig – szolgáltam a csapatomat.

Kiscserkész őrsvezetőként kezdtem cserkészvezetői pályafutásomat, majd kiscserkész rajvezetéssel folytattam. A segédtisztképző tábor elvégzése után nagycserkész rajvezető lettem. A cserkésztiszt képző tábor elvégzése után egy darabig még továbbra is a nagycserkész rajjal foglalkoztam, később csapatparancsnokként öt évig vezettem az egész csapatot. Számos nyári tábort, hétvégi kirándulást szerveztem és vezettem le a torontói cserkészeknek.

Kiképzőként rendszeresen veszek részt a központi VK Táborokon: először a LŐV-nél, utána a ST-nél (egyszer az európai STVK), és folytatva a CST táborokban.

Ezenkívül szolgáltam Torontói körzeti parancsnokként, több évig IB tagként, és 12 évig, mint Kiképző Vezetőtiszt.  A 2010. központi Jubi Tábor parancsnokhelyettese voltam.  2015.-ben a III. kerület vezetésével lettem megbízva.

2001.-ben az USA-ba költöztem, először San Franciscóba, majd a keleti partra, New Jersey-be.  A családalapításom előtt kardiológiai ápolóként dolgoztam, most pedig főiskolán vagyok tanársegéd.  Férjem, Tamás Péter, és Henrik fiúnk szintén mindketten cserkészek.  Jelenleg Princetonban (NJ állam) élek, a III. kerületet vezetem és a New Brunswick-i cserkészeknek besegítek, mint cserkeszvezető és mint cserkészszülő.

Célom továbbra is a III. kerületben működő csapatok támogatása és fejlesztése; a folyamatos cserkészmunka összehangolásának és megvalósításának a segítése úgy a négy körzetben, mint a körzetek között, a földrészek közötti nagy távolságok ellenére.  Ezenkívül a magyar cserkészetben, mint „Egy világot átfogó mozgalom”-ban tovább fejleszteni a jó kapcsolatot a távoli országokban élő magyar cserkészekkel.