A cserkész életet a New Brunswick-i 41 sz. Lorántffy Zsuzsanna cserkészcsapatban kezdtem kiscserkészként, és ma is ehhez a csapathoz tartozom. Az évek során a csapatnál voltam őrsvezető, rajparancsnok, egy rövid ideig csapatparancsnok és jelenleg cserkész szülőként támogatom a csapatunk életét.  Színes emlékeim maradtak gyerekkoromból a cserkészavatásomról, az izgalmas csapattáborainkról a Catskill-i hegyekben, és a hagyományos 

Betlehemezéseinkről.  A helyi cserkészéletbeli tapasztalataimat a Fillmore-i vezetőképző táborokban átélt élményeim még csak fokozták. 1988-ban mentem Leány ÖV-re, amin ráébredtem arra, hogy a KMCSSZ egy globális szervezet, ami összefogja a világ különböző kontinensein lévő magyar embereket.  Ezután 1992-be voltam Segédtisztin és 2002-ben pedig Tisztin. A közbe esö években Magyarságismereti Táborokon, Akadályversenyeken és Regös Táborokon vettem részt.  1999-ben New Brunswickról elkerültem Bostonba (Massachusetts Állam) és itt cserkész testvéremmel: Dömötör Csillával megalapítottuk a mostani 2. számú Bodnár Gábor cserkészcsapatot.  Boston után 13 évig éltem férjemmel, Jálics Miklóssal és három gyermekünkkel (Lea, Benedek és Klárika) Budapesten, ahonnan 2015-ben költözünk vissza New Jerseybe.  Éreztük, hogy nagy segítség volt számunkra, hogy a cserkészetre mindenütt tudtunk továbbra is számítani, mint egy erőt-adó támaszpont, ahol találkozhatunk régi és új ismerősökkel és magunkba szívhatjuk a közösség erejét, miközben magunk is tőlünk telhetően hozzájárulunk.  Mélyen hiszek nem csak, mint cserkész, de mint édesanya is, a cserkészet jellemnevelő erejében. Úgy érzem, hogy a mai technológiával agyonhalmozott világban különösen fontos a természethez való visszatérés és kötödés, amire óriási szükségük van a mai fiataloknak. Hálás vagyok mindenért, amit én eddig a magyar cserkészettől kaptam és azért is, amit most a gyermekeimnek ad!  Nagyon várom a Jubi tábort!