Ha az alábbi Szövetségek egyikének tagja vagy és szeretnél eljönni a KMCsSz jubileumi táborába, jelentkezzél saját Szövetségeden keresztül. Mindegyik Szövetségtől várunk képviseletet.

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, Magyar Cserkészszövetség, Magyar Cserkészlányszövetség, Romániai Magyar Cserkészszövetség, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Vajdasági Magyar Cserkészszövetség, Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós Cserkészcsapata

Elsősorban 2-3 olyan huszonéves fiatal vezetőt várunk mindegyik Szövetségtől, akik a jövőbeli kölcsönös együttműködésünk számára fontosak volnának. Otthoni tapasztalattal és vezetői tehetséggel rendelkező egyéneket kérnénk, akikre ráférne egy kis látókör szélesítés, aki nyitott az újhoz és szeret gyerekekkel foglalkozni. Altábori törzsekbe és/vagy programtörzsbe osztanánk őket be, attól függően hogy kinek milyen továbbképzésre/tapasztalatra volna szüksége, közös tanácsbavétel és a szükségletek alapján.

Másodsorban olyan működő őrsöket várunk, akiknek már van táborozási tapasztalatuk. A jubitáborunk külön fiú és leány altáborokra van beosztva, így lehetőleg legalább egy fiu és egy leány őrs jöjjön szövetségenként. Egy őrs 3-8 tagból és egy képzett őrsvezetőből áll, kivéve a cs. III altáborban, ahol egyénenként jelentkeznek, és bevegyülnek a különböző városokból jött és a helyszínen alakított őrsökbe.

Harmadsorban olyan további cserkészvezetőket várunk, akiket érdekli a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, esetleg van már külföldi tapasztalatuk és talán már jártak is Fillmore-ban.

Kárpátmedencei cserkész szövetségek maguk válasszák ki kontingensvezetőjüket.

Az utazással kapcsolatos zökkenők elkerülése végett ajánljuk, hogy a kontingensek érkezzenek néhány nappal korábban (Amerika keleti partja és a Sík Sándor cserkészpark közötti távolság legalább 500 km, azaz még egy napi utazás). Továbbra ajánljuk az augusztus 10-én vagy későbbi hazaindulást, mert a cserkészparkból vasárnap, augusztus 9-én 14 óra utántól tudunk csak fuvart szervezni, előtte egyszerűen nem lehetséges elindulni.

Akinek esedékes, vízumkérési eljárást pedig minnél hamarabb kezdjék el a kontingens résztvevői, mert több hónapig elhúzódhat a folyamat. Ajánljuk, hogy már februárban de legkésőbb márciusban kérjenek időpontot az illetékes amerikai követségen.

CSAPAT KÉSZÜLÉS

Alakulóban van…

ŐRSI KÉSZÜLÉS

Mindegyik őrs hozzon őrsi zászlót, sátrat, szerszámot, víztartályt (ha a repülés ezzel gondot okoz, szóljatok és a cserkészpark biztosít).

EGYÉNI KÉSZÜLÉS

Részletesebb felszereléslista az altábori honlap részen lesz megtalálható.