2024. Vándor altábor parancsnok

1975-ben születtem Székesfehérváron, Magyarországon.

1988-ban avattak cserkésszé és azonnal őrsvezetőként kezdtem el dolgozni, majd 1992-ben a IV. Kerület VK táborában
végeztem el a segédtiszti tábort. 16 éves koromtól kiképzőként vettem részt a IV.Kerület őv-képzőprogramjain.

1993-ban érettségiztem, majd 1996-ban építészmérnöki diplomát szereztem a Pécsi Tudományegyetemen.
Ezt követően még ugyanott mérnök-közgazdász (1998.) majd építőmester szakmérnöki diplomákat (2001.)
szereztem. A Budapesti Műszaki Egyetemen 2012-ben fejeztem be műemlékvédelmi szakmérnöki
tanulmányaimat.

Kanadába, pontosabban Calgaryba 2012. októberében érkeztem, ahol azonnal bekapcsolódtam a helyi
cserkészcsapatok munkájába. Itt 2014. nyarától 4 évig láttam el a csapatparancsnoki teendőket a
73.sz. Patrona Hungarie és a 74.sz. Kapisztrán Szt. János cserkészcsapatoknál.

2017-ben végeztem el a tiszti tábort Fillmore-ban. 2021-től egy évig IB-póttag voltam az V. kerület
(Nyugat-Kanada) képviseletében, majd azt követően, 2023-tól immáron teljes jogú IB tagként dolgozom.

Nős vagyok, két gyermek édesapja ( Laura és Kristóf ), akik mindketten cserkészek.
Vezetőként a célom az, hogy minél szélesebb körben megismertessem és ápoljam a magyarság értékeit és
hagyományait, külünös tekintettel a magyar történelem vonatkozásában.