Varga Imre

2024 Jubi programtörzs parancsnok

2020 Jubi Táborparancsnok Helyettes

New Brunswickban, New Jersey államban születtem 1976-ban, Varga Gyula és Magdi harmadik fiaként. Itt jártam magyar óvodába, a Szent László templomba és általános iskolába, a szombati magyar iskolába és a cserkészetre is.

A new-brunswicki 5. számú Bornemissza Gergely cserkészcsapat tagja vagyok hatéves korom óta. Cserkésztiszt 2002-ben lettem. 2002 és 2017 között a központi akadályversenyek parancsnoka, de legalább is pályaparancsnok voltam, tíz alkalommal vettem részt őrsvezetőképző táborokban kiképzőtisztként és 2019. volt a harmadik év, hogy őrsvezetőképző táborparancsnokként szolgáltam.

2005-ben hazaköltöztem Magyarországra, ahonnan pedig tovább költöztem Pittsburghbe 2008-ban, ahol 2017-ig laktam. Közgazdaságtudományból és marketingből (MBA) van egyetemi diplomám és dolgoztam piackutatóként, tanítottam egyetemi tanárként és alapítottam egy kézműves sörfőzdét is.